27-07-2011 Jeugdlab Grote Vijf

In het Natuurmuseum Nijmegen is het jeugdlab van De Grote Vijf weer opgesteld. De bezoekers kunnen op vijf tafels onderzoekjes doen naar muizen, wilgen, libellen, kleine waterdiertjes en stenen. Met het slechte weer van de laatste tijd een groot succes! De expositie waar het jeugdlab deel van uitmaakt is te huur via Kraakhelder.

 

Kinderen aan het werk in het jeugdlab van De Grote Vijf