filter projecten

CSI Almere

In opdracht van Stichting Stad & Natuur Almere ontwikkelt Kraakhelder Producties de komende jaren een expositie en educatief acitiviteitenprogramma onder de naam CSI Almere. Het thema is eten en gegeten worden in de natuur. In het televisieprogramma CSI, Crime Scene Investigation, speurt een team onderzoekers naar de daders van een moord. Ze nemen vingerafdrukken en sporen onder de loep. Ook in de natuur van Almere worden huiveringwekkende moorden gepleegd. Niet door mensen, maar door dieren. Vooral roofvogels, uilen, vossen en marters hebben het een en ander op hun kerfstok. Kinderen onderzoeken, samen met detective Jac. P. Struiner - de Peter R. de Vries van de dierenmisdaad -, wat er is gebeurd en wie er schuldig is. De activiteit is geschikt voor schoolgroepen van de midden- en bovenbouw, buitenschoolse opvang en gezinnen. De website van het project is www.csi-almere.nl. Dit is nu nog een blog, maar zal de komende jaren uitgroeien tot een website met films, foto's, spelletjes en opdrachten.

Afbeeldingen

Speuren met natuurdetective Jac. P. Struiner

Speuren met natuurdetective Jac. P. Struiner